browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Roszada

Posted by on 1 maja 2015

Na poniższym diagramie obie strony wykonały już roszadę.

Pozycja w której obie strony wykonały roszadę

Roszadą nazywamy specjalne posunięcie, wykonywane równocześnie królem i wieżą tego samego koloru.

Posunięcie to pozwala zabezpieczyć króla oraz szybko wprowadzić wieżę do gry.
Aby wykonać to posunięcie prawidłowo, najpierw przestawiamy króla o dwa pola w lewo lub w prawo,
a następnie przenosimy wieżę nad królem i stawiamy obok niego.

Roszada krótka to roszada wykonana w tę stronę, gdzie króla od wieży oddzielają dwa wolne pola.
Roszada długa to roszada wykonana w tę stronę, gdzie króla od wieży oddzielają trzy wolne pola.

Roszadę możemy wykonać gdy:
– Król i wieża nie wykonały jeszcze żadnego posunięcia.
– Pole, na którym postawimy króla nie znajduje się w zasięgu działania figury przeciwnika.
– Pola, nad którymi przenosimy króla nie znajdują się w zasięgu działania figury przeciwnika.
– Król nie jest szachowany.

Na poniższym diagramie ani czarne, ani białe nie mogą wykonać roszady.

Żadna ze stron nie ma mozliwości wykonania roszady

Biały król wykonał już posunięcie, z kolei pole g8 jest kontrolowane przez białego gońca.

Comments are closed.