browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

I MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

Posted by on 17 czerwca 2024

3 czerwca 2024 roku odbył się XV Gminny Konkurs Ekologiczny. Organizatorem tegorocznej edycji był Urząd Miejski w Dukli i Szkoła Podstawowa w Równem we współpracy z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Nadleśnictwem Dukla oraz Magurskim Parkiem Narodowym.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Dukla.

Wyniki konkursu:

Kategoria IV-VI

1 miejsce – Emilia Nowak

Kategoria VII-VIII

1 miejsce – Jakub Parylak

Cała drużyna z Jasionki w składzie: Anna Piróg, Emila Nowak, Magdalena Kowalewska, Wojciech Torba, JakubParylak i Jakub Michalak zajęła 1 miejsce. Gratulujemy! Szkoła otrzymała stację meteorologiczną, a uczestnicy cenne upominki. Dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie, 12 czerwca zorganizowano wycieczkę do Bolestraszyc i Przemyśla. W Arboretum uczniowie wraz ze swoimi opiekunami podziwiali rośliny  obcego i rodzimego pochodzenia jak również rzadkie i chronione gatunki roślin. Natomiast w Przemyślu zwiedzili rynek oraz Katedrę. Pogoda nam dopisała, a przewodnik przekazał wiele cennych i interesujących informacji na temat regionu i zwiedzanych obiektów.

Organizatorom i sponsorom serdecznie dziękujemy za ciekawe nagrody i zorganizowanie atrakcyjnej wycieczki. 

Danuta Patlewicz

Comments are closed.