browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zabytki

Kościół parafialny

                         Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed obecnym murowanym w Jasionce były dwa kościoły drewniane. Jeden powstał w momencie założenia parafii w 1386 roku. Kolejny wzniesiony został XV/XVI w. kosztem miejscowych osadników Jana Króla i Mariana Kocura. Niestety prawdopodobnie ten drugi spłonął w połowie XVIII wieku, a po nim wzniesiono obecny z fundacji nieznanego z nazwiska podstarościego z Cergowej, zbudowany w 1756, konsekrowany w 1791 roku. Kościół jest murowany, trójnawowy z przylegającą od zach. kruchtą, dobudowaną prawdopodobnie w 1907 r. Ściany wewnętrzne zdobi polichromia wykonana przez malarza Ignacego Sroczyńskiego. Ołtarz główny i ołtarze boczne są replikami ołtarzy XVIII – wiecznych, odtworzonych przez krośnieńskiego rzeźbiarza Andrzeja Lenika. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w sukience i koroną, barokowy, wzmiankowany w wizytacji kościoła 1720 roku, przemalowany, obecnie odrestaurowany.

                            Dwa boczne ołtarze w lewym św. Barbara, w prawym św. Józef z Dzieciątkiem, w zwieńczeniu św Jan Chrzciciel. Ambona wykonana 1905 r. przez Andrzeja Lenika na wzór dawnej z ok. 1756 roku, fundacji Macieja Zachariasza. W świątyni znajduje się interesująca chrzcielnica w kształcie łodzi, rokokowa z ok. 1756 r. z bogatą dekoracją snycerską, z pokrywą zwieńczoną rzeźbą chrztu Chrystusa. Ambona, również kopia ambony z 1756 r. wykonana przez A. Lenika.

                     W przęśle zachodnim nawy głównej kościoła znajduje się chór muzyczny wsparty na profilowanych arkadach filarowych, podsklepiony kolebkowo – krzyżowo, parapet wklęsło – wypukły, zwieńczony profilowanym gzymsem.

Ciekawe są również rzeźby, które obecnie znajdują się w tzw. Skarbczyku.

–  Chrystus Zmartwychwstały – barokowa z XVII – XVIII wieku,
– św. Wojciech (z dawnego ołtarza głównego),
– św. Stanisław bp,
– Mojżesz,
– anioł (dawne zwieńczenie ołtarza).

Dzwonnica

                       Kościół pierwotnie posiadał drewnianą dzwonnicę przybudowaną do świątyni. Obecna zbudowana 1840, odnawiana 1907 i 1945 roku. Położona na zach. od kościoła. Murowana z cegły i kamienia, potynkowana. Na rzucie kwadratu, dolna kondygnacja sklepiona kolebkowo z lunetami. Wejście na druga kondygnację schodami grubości muru. Elewacje jednokondygnacyjne na wysokim cokole, podzielone pilastrami. Pod gzymsem okna prostokątne, zamknięte półkoliście ujęte w ciosowe, sfazowane węgary, zach. zamurowane. Dach namiotowy z czterema lukarnami, kryty blachą, zwieńczony ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę, ażurową.Jeden ze dzwonów pochodzi z końca XV w. na którym widnieje napis „Król Wieczności przybywa z radością”. Niestety dwa dzwony straciła Jasonka. W czasie II wojny zostały wywiezione przez Niemców w głąb III Rzeszy. Na szczęście dwa ocalały, dzięki ukryciu ich pod ziemią.