Pasowanie na czytelnika

 „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.” 

Cyceron

29 lutego 2024 r. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I. 

Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

W tym dniu pierwszoklasiści zwiedzali bibliotekę szkolnej, zapoznali się z jej regulaminem i zasadami wypożyczania, księgozbiorem, a przede wszystkim mieli okazję wypożyczyć samodzielnie pierwszą książkę do domu. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.

  Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Pasowanie na czytelnika została wyłączona

„Myślenie wizualne”

27 lutego b.r. w naszej szkole, pani Urszula Lizak- logopeda, terapeuta dziecięcy, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog, przeprowadziła zajęcia warsztatowe w trzech grupach: kl. 1-3, 4-5,i 6-8. Tematyka warsztatów została dostosowana do indywidualnych potrzeb grupy odbiorców. W klasach starszych odbyły się zajęcia dotyczące emocji. W klasach młodszych 1-3 dominował temat ortografii i interpunkcji, a w klasach 4-5 uczniowie uczyli się sporządzać notatki wizualne.

 Zajęcia bardzo się podobały, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane przez uczniów w praktyce.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania „Myślenie wizualne” została wyłączona

Gminny Konkurs Artystyczny „JESTEM WYJĄTKOWY JAK TY!”

Z okazji zbliżającego się Dnia Osób z Zespołem Downa zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Dukla do udziału w Gminnym Konkursie Artystycznym „Jestem wyjątkowy jak Ty!”. Pokażmy, że każdy z nas jest wyjątkowy pomimo wielu różnic związanych z naszym wyglądem, cechami charakteru czy właśnie zainteresowaniami. Może masz jakieś ciekawe hobby? Może interesuje Cię coś oryginalnego czym chciałbyś podzielić się z resztą świata? Może grasz na jakimś instrumencie, tańczysz, śpiewasz, recytujesz poezję, ciekawie malujesz? Jeżeli chcesz podzielić się swoją pasją i zainteresowaniem z resztą świata, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

„Jestem wyjątkowy jak Ty!”

§1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Jasionce.

§2. Cele konkursu:

– Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości;

– Promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego;

– Kształtowanie twórczej postawy;

– Poszukiwanie i rozwijanie talentów;

– Integracja różnych środowisk szkolnych z terenu gminy.

§3. Warunki uczestnictwa:

  1.   Udział w konkursie jest bezpłatny.
  2.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII, których prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
  3. Klasy I-III prosimy o wykonanie filmiku trwającego od 1-3 minut lub kolażu w formacie A3 z max. 5 zdjęć z załączonym krótkim opisem;
  4. Klasy IV-VIII zachęcamy do wykonania filmiku trwającego od 1-3 minut lub prezentacji multimedialnej max. 10 slajdów zawierającej np. zdjęcia, opisy, pliki dźwiękowe, filmiki.
  5. Wraz z pracami należy przesłać podpisane zgody uczestnictwa w konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO) załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

§4. Termin i miejsce nadsyłania prac:

  1. Termin składania prac: do 31.03.2024 r.
  2. Prace należy przesłać na e-mail: jestemwyjatkowy.konkurs@wp.pl lub dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Jasionka 74

38-450 Dukla

3. W tytule e-maila lub na kopercie prosimy o zamieszczenie informacji: Gminny Konkurs Artystyczny „Jestem wyjątkowy jak Ty!” oraz wizytówkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.

§5. Rozstrzygnięcie konkursu:

8 kwietnia 2024 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu, o których powiadomimy Szkołę uczestnika drogą mailową i telefonicznie. Wówczas podany zostanie termin rozdania nagród laureatom konkursu.

§6. Publikacja prac:

Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Jasionce www.edujasionka.dukla.pl w zakładce Kategorie – Dla Uczniów oraz zaprezentowane w dniu rozdania nagród, o którym powiadomimy w późniejszym terminie.

§7. Nagrody:

1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: kl.I-III i kl. IV-VIII.

2. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.

3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 5 z każdej kategorii, przyznając szczególne wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom., a wszyscy uczestnicy dyplom uczestnictwa.

4. Nagrody zostaną wręczone w terminie, o którym powiadomimy w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§8. Uwagi:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

Arleta Gwizdak – 609 848 169

Mariola Szyszlak – 504 753 541

Załącznik nr 1


Karta uczestnika w Gminnym Konkursie Artystycznym
„Jestem wyjątkowy jak Ty

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klasa: . . . . . . . . .

Nazwa szkoły wraz z adresem, numerem telefonu, e-mailem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 2

Zgoda na udział w Gminnym Konkursie Artystycznym  ”Jestem wyjątkowy jak Ty!”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………….……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa, szkoła)

w  Gminnym Konkursie Artystycznym dla uczniów Szkół Podstawowych „Jestem wyjątkowy jak Ty!”,

którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla,

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej organizatora: www.edujasionka.pl.

 Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Konkursu Artystycznego ”Jestem wyjątkowy jak Ty!”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

…………………..……………………………………………….

  (data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Kategorie: Aktualności, Dla uczniów | Możliwość komentowania Gminny Konkurs Artystyczny „JESTEM WYJĄTKOWY JAK TY!” została wyłączona

„Młodzież zapobiega pożarom”

16 lutego b.r. w Urzędzie Gminy w Dukli odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy: V (Michał Śliwa i Kacper Sroka), VII (Szymon Zajdel) i VIII (Jakub Szyszlak). Najlepiej z testem pisemnym poradzili sobie Michał Śliwa, Kacper Sroka i Jakub Szyszlak, zajmując IV miejsce na szczeblu gminnym.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku.

Dorota Lenkiewicz

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania „Młodzież zapobiega pożarom” została wyłączona

Standardy ochrony małoletnich – informacja dla rodziców i opiekunów

Tutaj zapoznasz się z Informacjami dla rodziców i opiekunów dotyczących standardów ochrony małoletnich.

Kategorie: Standardy ochrony małoletnich | Możliwość komentowania Standardy ochrony małoletnich – informacja dla rodziców i opiekunów została wyłączona

INFORMACJA O REKRUTACJI

Szanowni Rodzice

rozpoczynamy rekrutację do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Jasionce

na rok szkolny 2024/2025

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W przypadku dzieci już uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego należy w terminie od 19 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r. złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego – deklaracja dostępna u pani Marioli Szyszlak.

W przypadku dzieci, które nie uczęszczały do Oddziału Przedszkolnego należy w terminie od 26 lutego 2024r. do 8 marca 2024r. złożyć wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego – wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły http://edujasionka.dukla.pl/ w zakładce rekrutacja lub u pani Marioli Szyszlak.

Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego odbędzie się 22 lutego 2024r. (czwartek) godz 18:00.

KLASA PIERWSZA

Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jasionce urodzone w 2017r. składają w terminie od 19 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r. zgłoszenie o przyjecie do klasy pierwszej dostępne u pani Marioli Szyszlak.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczały do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jasionce składają w terminie od 29 lutego 2024r. do 22 marca 2024r. wniosek o przyjecie do klasy pierwszej – wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły http://edujasionka.dukla.pl/ w zakładce rekrutacja lub u pani Marioli Szyszlak.

Dyr. Ewa Piróg

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja | Możliwość komentowania INFORMACJA O REKRUTACJI została wyłączona

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich – do pobrania poniżej

Kategorie: Standardy ochrony małoletnich | Możliwość komentowania Standardy ochrony małoletnich została wyłączona

Wielkie rzeczy uczynił mi….

Jasełka, to piękne widowisko o Bożym Narodzeniu od lat wpisane w polską tradycję. W naszej szkole odbyły się one 26 stycznia 2024r. jako akademia środowiskowa. Było to wyjątkowe przedstawienie artystyczno – wokalne. Organizatorami Jasełek była społeczność szkolna oraz Rada Rodziców.

Spotkanie jasełkowe rozpoczęła pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasionce, Ewa Piróg, witając ciepło i serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili goście: proboszcz ks. Władysław Hajduk, sołtys pan Adam Szczurek, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Jasionki: pani Renata Wróbel – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pan Andrzej Szczurek – prezes Stowarzyszenia Złota Studzienka, pan Piotr Miśkowiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Olimpia”, pan Artur Szyszlak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli pan Mariusz Folcik.

Oprawę muzyczną podczas ostatniej części naszego spotkania zapewnili pan Stanisław Jakieła oraz pani Aneta Wołtosz.

Miło było nam gościć również rodziny naszych uczniów.

Przepiękne i zarazem efektowne dekoracje przeniosły widzów do Betlejem i stanowiły piękne tło dla aktorów. Jasełka wprawiły zaproszonych gości i społeczność szkolną w prawdziwie świąteczny nastrój i pokazały, że w naszej szkole nie brakuje prawdziwych talentów.

Po inscenizacji wszyscy śpiewali kolędy przy akompaniamencie pana Stanisława Jakieły oraz pani Anety Wołtosz.

Za postawę i zaangażowanie w przygotowanie tej „Betlejemskiej historii” Pani Dyrektor Ewa Piróg wyraziła wdzięczność dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Na zakończenie serdeczne słowa podziękowania skierowali również pan sołtys Adam Szczurek, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli pan Mariusz Folcik oraz ks. Władysław Hajduk.

Galeria zdjęć jest tutaj

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Wielkie rzeczy uczynił mi…. została wyłączona