browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Deklaracja dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SP W JASIONCE na lata 2020/2021

Plan pod linkiem https://mega.nz/file/tkFnjKaT#vtfF9jhULVElgWo1ZAhOGxKLFt8Smo1V3br3VaeJh60

Kategorie: Deklaracja dostępności | Możliwość komentowania PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SP W JASIONCE na lata 2020/2021 została wyłączona

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Szkoła Podstawowa w Jasionce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://edujasionka.dukla.pl Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2014.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-02. Status pod względem zgodności z ustawą … Czytaj dalej »

Kategorie: Deklaracja dostępności | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona