browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”

Posted by on 18 października 2022

Nasi Wolontariusze wzięli udział w akcji polskiego Radia Lwów, polskiego konsulatu we Lwowie oraz TVP3 Telewizja Rzeszów –„ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”.

Zebraliśmy białe i czerwone znicze, które 1 listopada zawiezione zostaną na polskie cmentarze na Kresach, te znane,  ale też małe i zapomniane.

Ozdobią groby lwowskiej nekropolii na Łyczakowie, gdzie spoczywają wybitni przedstawiciele naszego narodu, także na mogiłach Orląt Lwowskich i na mniejszych cmentarzach w Janowie czy Jaworowie.

Wszystkim zaangażowanym oraz biorącym udział w tej akcji składamy serdeczne podziękowania!!!

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.