browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przystąpienie naszej szkoły do grantu ,,Dla Rodziny”

Posted by on 14 listopada 2022

     „Dla Rodziny” to projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany w okresie 20.10.2022- 31.12.2022 roku współfinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki, którego zadaniem jest wsparcie realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w polskich szkołach podstawowych i średnich oraz pedagogizację rodziców z zakresu wychowawczej roli rodziny.

    W projekcie mogą wziąć udział :

– nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmotywowani do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i sieci współpracy realizowanych jako Klub Nauczyciela WDŻ;

– szkoły podstawowe i ponadpodstawowe chcące uzyskać wsparcie w postaci wyposażenia w pomoce do zajęć z wychowania do życia w rodzinie.                                                                                                              

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.