browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pola Nadziei

Posted by on 22 kwietnia 2022

Zgodnie z tradycją każdego roku nasza szkoła włącza się w akcję na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum pod hasłem „Pola Nadziei”.

10 kwietnia 2022 r. w Palmową Niedzielę wolontariusze wraz z nauczycielami naszej szkoły przeprowadzili kwestę na placu kościelnym, rozdając darczyńcom samodzielnie wykonane żonkile. Hojność ofiarodawców jak co roku była duża – zebraliśmy kwotę w wysokości 1746,20 zł., którą przekazaliśmy na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum.

Mieszkańcom Jasionki serdecznie dziękujemy za ofiarność.

Wolontariusze i opiekunowie

Comments are closed.