browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pasowanie na ucznia

Posted by on 30 października 2023

24 października uczniowie klasy pierwszej, w obecności kompletu Rodziców, zostali oficjalnie przyjęci do szkolnej braci. Zaprezentowany program artystyczny, ujawnił ich recytatorskie i wokalne zdolności. Klasa czwarta, witając młodszych kolegów, zapewniła o swojej gotowości do pomocy w sytuacjach trudnych, a następnie przeprowadziła pierwszy test w karierze pierwszoklasisty według pytań z wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?”. Wypadł on znakomicie, więc można było przystąpić do ślubowania.

Najważniejszego aktu ceremonii Pasowania, przy użyciu dużego ołówka, dokonała Pani Dyrektor Ewa Piróg. Widownia nie miała wątpliwości, że wyśpiewane na koniec przez pierwszaków słowa piosenki „Jesteś super”, potwierdzone ich radosnym tańcem, należały się bohaterom uroczystości.

Bogumiła Stojak

Comments are closed.