browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Muzeum Na Kółkach

Posted by on 31 marca 2017

            W ostatnich dniach marca zagościła w Dukli mobilna wystawa związana z dziedzictwem kulturowym Żydów. Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w mini warsztatach dotyczących kultury, tradycji i życia codziennego Żydów na ziemiach polskich.

            Gimnazjaliści wraz z wychowawcami obejrzeli także niezwykle interesującą wystawę „Żydzi z Dukli i Okolic”, przygotowaną przez pana Jacka Koszczana i prezentowaną
w Transgranicznym Centrum Kultury w Dukli.

Comments are closed.