browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs literacko-plastyczny „Rysnotka mojej ulubionej książki”

Posted by on 7 kwietnia 2021

Biblioteka szkolna

zaprasza do wzięcia udziału wszystkich chętnych uczniów kl. IV-VIII

w konkursie na najciekawszą rysnotkę.

  1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie rysnotki (sketchnotingu, czyli połączenia zapisu z obrazem (inaczej: OBRAZ + SŁOWO) do swojej ulubionej książki.
  2. Jest to konkurs punktowany w naszym szkolnym współzawodnictwie „Aktywni w życiu szkoły”.
  3. Prace konkursowe należy przygotować na kartce o wymiarze A4 (lub większej); nie mogą one być drukowane – rysunki i tekst piszemy odręcznie.
  4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przesłania maksymalnie jednej pracy konkursowej.
  5. Zdjęcia prac wykonanych należy przesłać w wersji elektronicznej na adres email: recenzje11@gmail.com do 30 kwietnia 2021r.
  6. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone w maju na stronie internetowej szkoły www.edujasionka.dukla.pl
  7. Jury będzie oceniać pomysłowość, staranność oraz poprawność stworzonego „dzieła”.
  8. Zwycięzcami – autorami najpiękniejszych rysnotek zostaną uczniowie, których prace najlepiej spełnią wymagania konkursu i otrzymają najwięcej punktów.

Życzymy ciekawych pomysłów na przybliżenie w formie pisemno – plastycznej treści Waszych ulubionych, godnych przeczytania książek.

Serdecznie zapraszamy

wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie!

Szkoła w Zofiówce - Biblioteka szkolna

Comments are closed.