Konkurs plastyczno – literacki „Zaplątani w sieć” rozstrzygnięty

W tygodniu kończącym pierwszy semestr mam dla Was, drodzy Uczniowie, jeszcze jedną miłą wiadomość. W konkursie na komiks o tematyce profilaktycznej, związanej z Waszą aktywnością w Internecie przyznaliśmy:

1 miejsce w kategorii II dla Krystiana Szuby z klasy 5

1 miejsce w kategorii III dla Elżbiety Drozd z klasy 8.

Przypominam, że konkurs jest częścią przedsięwzięcia „Aktywni w życiu szkoły”.

Gratuluję zwycięzcom i życzę wytrwałości w przyszłych wyzwaniach!

Pedagog szkolny

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs plastyczno – literacki „Zaplątani w sieć” rozstrzygnięty została wyłączona

NASZA SZKOŁA LAUREATEM KONKURSU „PROJEKTANCI EDUKACJI”

JEST WSPÓŁPRACA – JEST NAGRODA !

Z radością i satysfakcją informujemy, iż dzięki naszej współpracy i pomocy Przyjaciół zdobyliśmy Grant Nowej Ery w pierwszym etapie XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”. Mamy nadzieję, że projekt „Niemiecki w małym obiektywie”, który od kilku miesięcy z powodzeniem realizujemy – naprawdę pomoże uczniom doskonalić i rozwijać umiejętności w komunikowaniu się w języku obcym oraz stanie się dla nich okazją do zabawy i eksperymentowania przed kamerą.

Otrzymaną nagrodę przeznaczymy zgodnie z wcześniejszą deklaracją na stroje do przedstawień szkolnych oraz przetwornicę do dymu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim głosującym na nasz projekt 🙂

Źródło grafiki: https://www.szkolneblogi.pl/static/media/users/private/spswierze/sko-2020/comic.jpg

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania NASZA SZKOŁA LAUREATEM KONKURSU „PROJEKTANCI EDUKACJI” została wyłączona

USTALENIA DOTYCZĄCE PRACY ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający w kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.

2. Przed wejściem do świetlicy i po zakończeniu pobytu w świetlicy uczniowie myją i dezynfekują ręce.

3. Na terenie świetlicy uczniowie nie muszą przebywać w maseczkach, przyłbicach. Wychodząc na korytarz muszą je założyć.
4. Każda grupa ma przypisanego swojego stałego opiekuna na dany dzień pobytu w świetlicy, z którym spędza czas w świetlicy lub w sali lekcyjnej.
5. Uczniowie korzystają z własnego piórnika (kredki, mazaki, ołówek, klej, nożyczki) – nie pożyczają innym przyborów oraz nie przynoszą do świetlicy żadnych swoich zabawek.
6. Uczniowie siedzą przy stoliku w wybranym przez siebie miejscu (w miarę możliwości zgodnym z zasadą zachowania odpowiedniej odległości) do końca pobytu w danym dniu w świetlicy.
7. Uczniowie wypoczywają  w wybranym przez siebie kąciku wypoczynku do końca dnia. Nie zmieniają kącika wypoczynku.

8. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie  ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

10. Świetlica jest często wietrzona – w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

11. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

12. Pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).

13. Po zakończonej zabawie uczniowie oddają do dezynfekcji gry, zabawki i inne przedmioty, którymi się bawili lub służyły im do pracy.
14. Rodzice/opiekunowie uczniów nie wchodzą do świetlicy. Przy wejściu do świetlicy telefonicznie sygnalizują potrzebę odebrania dziecka.

15. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystansu społecznego – 4 m2 na osobę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia organizowane będą na świeżym powietrzu. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

16. Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (uczniowie nie dzielą się jedzeniem i napojami).

17. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych (w szczególności gorączkę, kaszel), następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia (gabinet profilaktyczny) z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

18. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

Kategorie: Aktualności, Dokumenty szkoły | Możliwość komentowania USTALENIA DOTYCZĄCE PRACY ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII została wyłączona

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Jasionce w roku szkolnym 2021/2022

I. Zarządzenie Burmistrza Dukli z 18.01.2021 w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na r.szk. 2021/22 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.

https://mega.nz/file/x40izQzI#gShzXpebc-vzJ6HCYGMKD-mzz8GAITZK52_UEynizek

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na r.szk. 2021/22 do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dukla.

https://mega.nz/file/5t0UmA7T#vhQmv868n5fscMapEbuwxf24hvQHme5Qsk697HEBYEE

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na r.szk. 2021/22 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.

https://mega.nz/file/ZpliBSBA#pSdJ_8fjYmCSy-Peyrzx-yi8YKt8u2hMBLgl4KzVh1Q

IV. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na r.sz. 2021/2022.

https://mega.nz/folder/Bxdj0SLb#RRNjzevJUeQSHfCBcfeiKQ

V. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2021/2022 oraz wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na r.szk. 2021/2022.

https://mega.nz/folder/kgFDVSAJ#7bd8DPgtudVj8Vznri0TxA

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja | Możliwość komentowania Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Jasionce w roku szkolnym 2021/2022 została wyłączona

Szkolny konkurs „RZEKI ŚWIATA” – rozstrzygnięty

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 21 grudnia 2020 roku odbył się szkolny konkurs „Rzeki Świata” .

Głównym jego celem było zachęcenie uczniów do ćwiczenia orientacji na mapie.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII, rywalizując między sobą o jak najlepszy wynik. Nie było łatwo, ponieważ konkurs z oczywistych przyczyn odbywał się w systemie online poprzez platformę internetową Quizizz .

Najlepszy wynik osiągnął uczeń kl. IV Filip Niziołek, któremu serdecznie gratulujemy sukcesu tym bardziej, że reprezentował najmłodszą klasę biorącą udział.

Miejsce II zajęła uczennica kl. VI Julia Jasłowska, a miejsce III Julita Kucharska, reprezentantka kl. VII.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach w ramach ,,Aktywni w życiu szkoły’’.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Szkolny konkurs „RZEKI ŚWIATA” – rozstrzygnięty została wyłączona

Konkurs plastyczny „EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE 2020”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE 2020”, którego organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie własnoręcznie kartki świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowym atutem było wykorzystanie do jej wykonania surowców wtórnych.
Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI.

Komisja, kierując się przesłankami zawartymi w regulaminie konkursu, wyłoniła po trzech laureatów w każdej kategorii i przyznała wyróżnienia.

Oto uczniowie naszej szkoły nagrodzeni w konkursie:

Kategoria 1 – klasy I-III

II miejsce: Emilia Nowak  – uczennica klasy II

Kategoria 2 – klasy IV-VI

II miejsce: Klaudia Nowak – uczennica klasy V

III miejsce : Zuzanna Nowak – uczennica klasy VI

Wyróżnienie: Filip Niziołek – uczeń klasy IV

Wszystkim laureatom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!    

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs plastyczny „EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE 2020” została wyłączona

Procedury organizacji nauczania stacjonarnego klas I-III w SP w Jasionce w czasie epidemii

Pobierz procedury pod linkiem https://mega.nz/file/ZxtkVRjZ#O-hrmamCilExMuPyrszSJVelxWlIlpUErr6w18PZ6EU

Kategorie: Aktualności, Nauczanie zdalne 2020/21 | Możliwość komentowania Procedury organizacji nauczania stacjonarnego klas I-III w SP w Jasionce w czasie epidemii została wyłączona

Świąteczne spotkanie online 2020

Akademia świąteczna to tradycja naszej szkoły, którą pielęgnuje się od kilkudziesięciu lat.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID 19 uczniowie naszej szkoły nie mogli przygotować w tym roku tradycyjnego przedstawienia Narodzenia Pańskiego.

Pomimo wszystko, tegoroczne spotkanie świąteczne odbyło się drogą online i było wyjątkowe.

Na dzień przed rozpoczęciem przerwy świątecznej, tj. 22 grudnia 2020 uczniowie wraz z wychowawcami i panią dyrektor połączyli się za pomocą komunikatora Microsoft Teams.

Przygotowane spotkanie przez uczniów klasy IV, VII i VIII, choć w przestrzeni wirtualnej, miało bardzo podniosłą i świąteczną atmosferę. Były wiersze, pastorałki i życzenia bożonarodzeniowe od Samorządu Uczniowskiego dla całej społeczności szkolnej.

Na zakończenie uroczystości serdeczne i ciepłe życzenia przekazała wszystkim pani dyrektor i podziękowała organizatorom za świąteczną „niespodziankę”.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Świąteczne spotkanie online 2020 została wyłączona