browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„ŻYCIE JEST DOBRE I PIĘKNE”

Posted by on 18 listopada 2016

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się czynnie w organizowany 25 maja 2016 roku w Dukli „MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”. Inicjatywa ta była poprzedzona w naszej szkole wystawą „Życie jako nadrzędna wartość” oraz prelekcją o. Kaliksta tematycznie związaną z ochroną życia poczętego.

W październiku bieżącego roku do naszej placówki trafiła kolejna wystawa zatytułowana „Życie jest darem, bo…”. Wystawa została opracowana przez polskich członków Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US: Fundację JEDEN Z NAS  oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia. Była prezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Kontynuacją tej tematyki było spotkanie w naszej szkole z panią Agatą Rejman, położną pracującą wcześniej w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie, która odważyła się zaprotestować przeciwko zabijaniu nienarodzonych dzieci w/w szpitalu i publicznie przeciwstawiła się swoim przełożonym, za co spotkały ją spore restrykcje. Spotkanie odbyło się 16 listopada 2016 roku, dzięki inicjatywie o.Kaliksta i było przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej.

 

Comments are closed.