browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Król

Posted by on 1 maja 2015

Jak porusza się po szachownicy król

Jak porusza się po szachownicy król

Król jest najważniejszą figurą w partii szachowej.
Porusza się o jedno pole w dowolnym kierunku.

Roszada – specjalne posunięcie wieży i króla.

Jeżeli król znajdzie się w zasięgu działania figury przeciwnika, ma miejsce sytuacja zwana szachem.

Gdy szachowany król nie ma możliwości odejścia na pole nie będące w zasięgu figur przeciwnika następuje mat.

Dwa króle nie mogą znajdować się na sąsiadujących ze sobą polach.

Comments are closed.