browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zasady gry w szachy – Hetman

Posted by on 1 maja 2015

Jak porusza się po szachownicy hetman

Hetman porusza się po liniach prostych i po przekątnych o dowolną liczbę pól, w dowolnym kierunku.

Hetman to najsilniejsza figura w szachach. Zaliczany jest do tak zwanych figur ciężkich. W notacji szachowej oznaczany jest symbolem „H”. Nie ma on prawa przeskakiwania przez bierki własne ani przez bierki przeciwnika. Po zabiciu figury staje na jej miejscu. Jego wartośc można porównac do wartości dwóch wież lub trzech figur lekkich. Często zamiast nazwy hetman stosuje się nazwę królowa lub dama. Poczatkowo był jedną z najsłabszych figur na szachownicy lecz podczas ewolucji zasad szachowych jego zasięg był zwiększany. W obecnej formie funkcjonuje od XV wieku. Wielu szachistów przywiązuje zbyt wielką wage do posiadania hetmana i często unika jego wymiany chociaż obiektywna ocena sytuacji na szachownicy taką wymianę rekomenduje.

Na początku gry każda ze stron posiada jednego hetmana umiejscowionego obok króla.

Comments are closed.