browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej dotyczące rozpoczęcie roku szkolnego

Posted by on 31 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 18/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionce
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w dniu 1 września 2021r

Na podstawie:
Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r.


zarządza się, co następuje:

1. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dnia 1 września 2021 odbędzie się wg harmonogramu:
a) 8:00 – 8:45 msza święta
b) 9:00 – 9:30 potkanie z wychowawcami w szkole:
klasa sala wychowawca
Oddział przedszkolny Hol górny Mariola Szyszlak
I Sala nr 1 – „stara część szkoły” Renata Kuffner
II Sala nr 2 – „stara część szkoły” Bogumiła Stojak
III Sala nr 3 – „stara część szkoły” Bożena Szydło
IV Sala nr 6 Anna Sygnarska
V Sala nr 4 Danuta Patlewicz
VI Sala nr 5 Jerzy Jakieła
VII Sala nr 1 Dorota Lenkiewicz
VIII Sala nr 3 Małgorzata Kowalewska

2. Do budynku szkolnego uczniowie:
a) oddziału przedszkolnego i klasy I wchodzą z jednym rodzicem.
b) klasy II – VIII wchodzą bez rodziców,


3. Na terenie szkoły należy zasłonić usta i nos, zachować dystans społeczny oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu.
4. Zarządzenie obowiązywać będzie 1 września 2021 r.
5. Zarządzenie zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców rodzicom poprzez edziennik.


Comments are closed.