browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zaproszenie na wywiadówkę

Posted by on 23 stycznia 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2018/19, które odbędzie się 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 17.00

W programie spotkania:

– zebranie ogólne: prezentacja najważniejszych kierunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Naszej szkoły w I semestrze

–  zebrania klasowe: przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele i Wychowawcy

Comments are closed.