browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Posted by on 28 czerwca 2021

25 czerwca 2021 r. mury naszej szkoły opuścili uczniowie klasy ósmej. O godz. 8.30. odbyła się uroczystość ich pożegnania, niestety w kameralnym gronie. Na początku wychowawczyni pani Ewa Rędowicz w kilku słowach scharakteryzowała klasę i podsumowała dokonania uczniów, wspominając ich sukcesy, ale i porażki. Życzyła im także sukcesów w nowych szkołach i dalszym życiu. Następnie pani dyrektor Ewa Piróg wręczyła uczniom świadectwa, gratulując ukończenia szkoły podstawowej. Z kolei uczniowie klasy VIII w kilku wierszowanych słowach przedstawili historię swojego pobytu w naszej szkole, dziękując nauczycielom za trudy edukacji. Ostatnim elementem uroczystości było pożegnanie absolwentów przez klasę VII, wręczenie im sympatycznych pamiątek i pamiątkowe zdjęcia.

O godzinie 9:30 proboszcz parafii – ksiądz Ryszard Pelc mszą świętą rozpoczął zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Po mszy świętej pani dyrektor serdecznie przywitała zebranych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Następnie wręczyła listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów (mających średnią ocen na świadectwie 5,0) i uczniom – zwycięzcom, nagrody rzeczowe i dyplomy za aktywny udział w szkolnym konkursie „Aktywni w życiu szkoły”.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała – za szczególnie trudny rok, rok edukacji w znacznej mierze prowadzony w systemie zdalnym, pełen niepewności i trudności – nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami, uczniom za zaangażowanie, rodzicom za współpracę. Skromną uroczystość zakończyła, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Ostatnim punktem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 było spotkanie uczniów ze swoimi wychowawcami w klasach, podczas którego zostały rozdane świadectwa i dyplomy.

Miłych i bezpiecznych wakacji!!!

Galeria zdjęć

Comments are closed.