browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Posted by on 5 października 2020

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to symboliczny dzień, który ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
2 października uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły wzięli pierwszy raz udział w obchodach tego święta. Rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia rozwiązując je w pojedynkę.
Następnie chętni uczniowie wraz z Panią Dyrektor wzięli udział w konkursie matematyczno-logicznym, w czasie którego otrzymywali przez trzy kolejne dni zadania do rozwiązania  w formie rebusów, krzyżówek, sudoku czy labiryntu. Wszystkie zadania związane były z umiejętnością zastosowania tabliczki mnożenia.

Comments are closed.