browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WYCIECZKA NA CERGOWSKĄ

Posted by on 23 października 2018

       17.10.2018r. w godzinach popołudniowych grupa uczniów z klas IV, V
i VI udała się na szczyt Góry Cergowej w celu podziwiania piękna jesiennego krajobrazu z wieży widokowej.

      Wycieczka została zorganizowana w ramach działań kółka turystyczno-krajoznawczego „Młody Turysta”, którego opiekunami są Danuta Patlewicz, Beata Stepek, Jerzy Jakieła i Łukasz Tłuściak. Grupie przewodniczyła pani Monika Jankowicz –  pracownik do spraw edukacji z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, która opowiadała o przyrodzie Cergowskiej Góry.

      Obcowanie z naturą dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń, a radosna atmosfera sprzyjała umacnianiu więzi koleżeńskich. Ponadto wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że już czekają na kolejne wspólne wędrówki.

Galeria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Comments are closed.