browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WIZYTA KSIĘDZA ARCYBISKUPA W SZKOLE

Posted by on 12 października 2016

W dniu 12 października 2016 roku, w ramach wizytacji kanonicznej parafii w Jasionce, nasza szkoła przyjęła w swych skromnych progach dostojnego gościa – Księdza Arcybiskupa Archidiecezji Przemyskiej Adama Szala.

Ze szczerymi życzeniami i radosnym śpiewem przyjęli Go uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Po oficjalnym przywitaniu księdza arcybiskupa przez panią dyrektor, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, dotyczący 1050-lecia chrztu Polski, przeplatany piosenkami religijnymi. Następnie Arcybiskup skierował słowo do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Jasionce.

Dostojny gość docenił występy naszych wychowanków. Ciepło też skomentował talenty muzyczne i recytatorskie młodych artystów. Zwrócił się również do dzieci i młodzieży, w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne są w życiu nieprzemijające wartości (dobro, prawda, piękno). Życzył, aby młodzież potrafiła wybrać w swoim życiu jako wzór godny naśladowania Chrystusa.

Na zakończenie arcybiskup udzielił całej społeczności szkolnej błogosławieństwa, a następnie udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym.

Zapewne dla całej szkoły było to szczególne wyróżnienie i święto, a piękne i mądre słowa księdza arcybiskupa będą stanowiły zachętę do dalszej pracy.

Comments are closed.