browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WIZYTA BISKUPA W NASZEJ SZKOLE

Posted by on 21 września 2021

Dnia 16.09.2021r. miało miejsce w naszej szkole niecodzienne wydarzenie – w ramach wizytacji kanonicznej Parafii Jasionka, naszą szkołę odwiedził KSIĄDZ BISKUP STANISŁAW JAMROZEK w towarzystwie Księdza Proboszcza Ryszarda Pelca.

Z wielką radością i brawami, tuż po wejściu do szkoły uczniowie „sportowcy”, prezentujący się w strojach sportowych z MOSiR -u, wraz z Panią Dyrektor, nauczycielami i pracownikami obsługi powitali Dostojnego Gościa.

W imieniu całej społeczności szkolnej Jego Ekscelencję Księdza Biskupa powitała serdecznie Pani Dyrektor szkoły, Ewa Piróg. Na górnym korytarzu, po odśpiewaniu pieśni „Bądź pozdrowiony Gościu nasz” , uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny, uatrakcyjniając go śpiewem pieśni religijnych i recytacją wierszy polskich poetów oraz ciepłymi słowami skierowanymi do Księdza Biskupa. Po wystąpieniu uczniów Ksiądz Biskup zwrócił się do zebranych w kilku zdaniach, podkreślając, jak wielką wartością dla dzieci i młodzieży jest możliwość nauki i przebywania wśród innych rówieśników w szkole.

Za możliwość spotkania się Szanowny Gość podziękował Pani Dyrektor oraz wyraził swoją wdzięczność wszystkim nauczycielom i pracownikom, przede wszystkim za trud wychowania młodego pokolenia, kompetencje, serce oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Swoje odwiedziny zakończył wspólną modlitwą, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup złożył krótkie odwiedziny także u najmłodszych dzieci w szkole – przedszkolaków.

Podczas tej wizyty Ksiądz Biskup spotkał się również z Gronem Pedagogicznym na poczęstunku. Skierował wówczas do zebranych nauczycieli słowa wsparcia, wskazując na trud przekazywania wiedzy w dzisiejszym świecie, który zdecydowanie obniża autorytet nauczyciela.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Galeria

Comments are closed.