browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Warsztaty profilaktyczne

Posted by on 14 czerwca 2021

Journal of Addiction and Medicine: J Addict Med | Medcare Science Publisher  | Journal of Addiction | Journal of Addiction Medicine | Journal of  Addiction Research | Addiction and Medicine | Addiction

Z uwagi na autentyczne zagrożenia związane z izolacją, częściowym lockdownem, wpływem mediów i środowiska lokalnego postanowiliśmy zaprosić do współpracy doświadczonych psychoterapeutów i socjoterapeutów z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF z Rzeszowa. W dniach 7 i 8 czerwca odbyły się trzygodzinne zajęcia warsztatowe w grupach: 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 (w poniedziałek); w 6, 7 i 8 we wtorek.

Zaproszeni do współpracy specjaliści dostosowali tematykę warsztatów do indywidualnych potrzeb grupy odbiorców. W starszych klasach odbyły się warsztaty z zakresu przeciwdziałania sięganiu po środki psychoaktywne (w szczególności alkohol i narkotyki), powstawaniu uzależnień behawioralnych oraz zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Wśród młodszych dominował temat używania i nadużywania urządzeń typu smartfon czy komputer. Psychologowie i socjoterapeuci dokonali również analizy relacji w grupach rówieśniczych.

8 czerwca o godzinie 17:00 odbył się wykład online (poprzez komunikator aplikacji Teams) podsumowujący spotkania w szkole – dla Rodziców. W razie potrzeby Rodzice mieli również możliwość indywidualnego telefonicznego kontaktu ze specjalistą.

Warsztaty w całości sfinansowano w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2021.

Serdecznie dziękujemy!

Źródło grafiki: https://medcarescience.org/images/unnamed.png

Comments are closed.