browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA HALI SPORTOWEJ

Posted by on 22 lutego 2018

      Data 12 lutego 2018 roku na trwałe wpisze się w historię Szkoły Podstawowej w Jasionce. Dzień ten zwieńczył uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej hali sportowej.

Jak w przypadku każdego ważnego wydarzenia z życia szkoły, uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego.  Święto szkoły rozpoczęła pani dyrektor, która na wstępie powitała wszystkich zaproszonych gości, a następnie przybliżyła historię  nowo powstałego obiektu.

Oficjalnego otwarcia hali dokonano symbolicznym aktem przecięcia wstęgi i poświecenia hali przez proboszcza parafii w Jasionce.   

      W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście, m. in.: pan burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, pani wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty pani Lucyna Opoń, sołtys wsi Jasionka pan Zbigniew Głód i dyrektorzy szkół z gminy Dukla. W swoich wystąpieniach gratulowali oni tak nowoczesnego obiektu, podkreślając jednocześnie, że daje on młodzieży, kadrze dydaktycznej i środowisku lokalnemu wiele nowych możliwości rozwijania sportowych pasji. Wielu przemawiających, oprócz życzeń przekazało szkole także prezenty, wśród których często pojawił się sprzęt sportowy. 

      Ostatnim punktem szkolnego święta była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły. Ten muzyczno-słowny program był pięknym zamknięciem całej uroczystości.

 Po oficjalnej części zebrani goście udali się na uroczysty obiad.

      Mottem, jakie przyświecało tej uroczystości, były słowa papieża Jana Pawła II „Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości.” Są to  nieprzebrzmiałe słowa, na których zapewne będziemy opierać wychowanie młodego pokolenia.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie www.dukla.pl

Comments are closed.