browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tydzień życzliwości i tolerancji

Posted by on 14 grudnia 2021

Dni od 13 do 17 grudnia 2021 były dla nas Tygodniem życzliwości i tolerancji.


1. Poniedziałek – Dzień Życzliwości – uczniowie przynosili cytaty o życzliwości i przypinali je na tablicy na górnym korytarzu.
2. Wtorek – uczniowie w tym dniu wykonywali plakat na wylosowany przez przedstawicieli klasy temat. Plakaty były rozwieszone przez przedstawicieli SU na terenie szkoły.

Jakie tematy wylosowały poszczególne oddziały?


Oddział przedszkolny – dobre serce
Klasa 1 – uśmiech
Klasa 2 – tolerancja
Klasa 3 – przyjaźń
Klasa 4 – radość
Klasa 5 – uprzejmość
Klasa 6 – miłość
Klasa 7 – życzliwość
Klasa 8 – dobroć

3. Środa – Ðzień Uśmiechu – wszyscy uczniowie dostali buźki z uśmiechem.
4. Czwartek – Dzień Koloru – w tym dniu uczniowie, którzy przyszli ubrani w kolorze czerwonym (wystarczył element stroju), byli zwolnieni z odpytywania. Zwolnieniu nie podlegały zapowiedziane kartkówki, sprawdziany, czy poprawy ocen.
5. Piątek – Dzień Życzeń – Nie o smsie, a o kartce pamiętaj! – w tym dniu wszyscy składaliśmy sobie życzenia i losowaliśmy wykonane przez nas kartki w postaci baniek z życzeniami świątecznymi.

Comments are closed.