browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Posted by on 25 września 2022

Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwalej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

W dniach 19-23.09.2022 r. w naszej szkole realizowany był ,,Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Była to akcja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi. Główny cel tej inicjatywy to przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. W ramach działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami przeprowadzono pogadanki na temat: Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić, by zapobiegać chorobom zakaźnym?. Ponadto oglądaliśmy filmy edukacyjne i rozmawialiśmy o ważności szczepień ochronnych.  W szkolnym kąciku PCK została sporządzona tematyczna gazetka „Choroby zakaźne” oraz powieszono plakaty informujące o tym, jak ważne są szczepienia i dbałość o zdrowie własne i innych.

Dorota Lenkiewicz

Comments are closed.