browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora SP Jasionka

Posted by on 21 marca 2019

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimpia” Jasionka zaprasza wszystkich mieszkańców Jasionki na turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora SP Jasionka.

Termin i miejsce: 06.04.2019r. (sobota) hala sportowa w Jasionce godz. 9:00 (zawodnicy mogą rozpocząć rozgrzewkę o godzinie 8:00 w dniu zawodów).

Cel:

– promocja aktywności fizycznej;

– integracja mieszkańców Jasionki;

– propagowanie tenisa stołowego;

– zagospodarowanie czasu wolnego.

Uczestnictwo:

Prawo do startu w zawodach mają wszyscy mieszkańcy Jasionki.

Kategorie wiekowe:

– dziewczynki z klas 0-III Szkoły Podstawowej;

– chłopcy z klas 0-III Szkoły Podstawowej;

– dziewczynki z klas IV-VI Szkoły Podstawowej;

– chłopcy z klas IV-VI Szkoły Podstawowej;

– dziewczyny z klas VII, VIII, III G;

– chłopcy z klas VII, VIII, III G;

– dziewczyny ze Szkół Ponadgimnazjalnych;

– chłopcy ze Szkół Ponadgimnazjalnych;

– kobiety OPEN;

– mężczyźni OPEN.

Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzonych pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Sponsorzy:

Maxima Krosno – sponsor główny

Usługi Dekarskie Jasionka

SEZAMek Jasionka transport-weselny.pl

Patronat medialny: jasionka24.pl

Zgłoszenia:

Dzieci i młodzież szkolna: u nauczyciela WF do dnia 04.04.2019 r.

Pozostali: pocztą elektroniczną na adres: jasionka24@gmail.com lub telefonicznie: 725 386 688 do dnia 04.04.2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz kategorie wiekową.

UWAGI:
1) udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
2) o sposobie przeprowadzenia zawodów zadecyduje sędzia główny zawodów biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych osób.
3) organizator zapewnia wodę 0,5 l dla każdego zgłoszonego zawodnika.
4) organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wszyscy uczestnicy grają na własną odpowiedzialność.
5) zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach.
6) osoby nie posiadające podpisanej zgody rodzicielskiej nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.
7) od wszystkich zawodników organizatorzy wymagają posiadania stroju sportowego oraz obuwia zamiennego.
8) uczestnicy mogą grać swoimi rakietami tenisowymi lub dostępnymi w SP Jasionka.
9) organizatorzy nie dopuszczają możliwości zgłoszeń po wyznaczonym terminie (04.04.2019).

Zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się, a wszystkich chętnych kibiców do wspierania zawodników w trakcie rozgrywek!

Comments are closed.