browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Sznurki, nitki, żyłki”

Posted by on 25 października 2021

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest Innowacja pedagogiczna „Sznurki, nitki, żyłki”. Jej adresatami są uczniowie kl. I- VIII.

Założeniem innowacji jest wzmocnienie relacji między uczniami i klasami, budowanie przyjaznego klimatu integracji, nawiązanie nowych znajomości, kształtowanie postawy odpowiedzialności, współorganizacji i pracy w grupie.

Działania podjęte w ramach innowacji to:

  • przesadzanie w ławkach – w ustalonym dniu tygodnia (w poniedziałek) przed lekcjami wychowawca dokonuje nowego przydzielenia osób w ławce
  • praca w grupach – przez cały rok odbywa się losowy dobór przez nauczyciela grup na czas wykonania danego zadania podczas lekcji lub poza szkoła (praca projektowa) 
  • szczególne wydarzenie  – zorganizowanie ciekawego/nietypowego wydarzenie klasowego na terenie szkoły
  • zabawy integracyjne organizowane podczas lekcji wychowawczych 

Mamy nadzieję, że podjęte działania na zajęciach pozwolą ograniczyć niepożądane zachowania u dzieci, konflikty w szkole i poza szkołą.

Comments are closed.