browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Sprzątanie Świata”

Posted by on 10 października 2022

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątania Świata”, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. W tym roku akcja odbyła się w formie warsztatów edukacyjnych, które przeprowadzone zostały przez Panią Justynę Kostycz – pracownika Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto dbać o środowisko i jak robić to na co dzień oraz wykazali się kreatywnością tworząc dzieła plastyczne.

Danuta Patlewicz

Comments are closed.