browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SP! SERCE I POMOC

Posted by on 2 września 2021

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem: SP – to więcej niż szkoła podstawowa!, SP! Serce i Pomoc. Projekt opatrzony jest mottem – słowami św. Jana Pawła II: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Celem projektu „SP! SERCE I POMOC” jest podejmowanie różnorodnych, innowacyjnych działań, które umożliwią uczniom klasy czwartej, przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny w przyjazny sposób, eliminujący niepowodzenia i trudności szkolne.

Comments are closed.