browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przedszkolaki w bibliotece

Posted by on 22 października 2022

Wprowadzanie dzieci w świat BAJEK rozpoczyna się od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań i pasji czytelniczych oraz promowanie czytelnictwa i książek wśród najmłodszych.

21 października  dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na zajęcia czytelnicze do biblioteki szkolnej, które będą organizowane w bieżącym roku szkolnym w ramach cyklicznych spotkań pod nazwą „Nasza szkoła czyta dzieciom”. Tematem spotkania było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką, zasadami wypożyczania książek. Dowiedziały się, jak dbać o książki, nie tylko te z biblioteki, a także jak należy się w niej zachowywać. Zobaczyły, jak wygląda karta czytelnika i karta książki. Miały też okazję zapisać się do biblioteki szkolnej i samodzielnie wypożyczyć pierwsze bajki do domu oraz obejrzeć nowe książki, które znajdują się w bibliotece z Kiermaszu Taniej Książki z Tuliszkowa.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały zaproszone na kolejne spotkanie, podczas którego będą uczestniczyć w warsztatach, gdzie samodzielnie wykonają zakładki do książek.

Dorota Lenkiewicz

Comments are closed.