browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Próbne ćwiczenia ewakuacyjne

Posted by on 30 października 2022

27.10.2022 r. odbyły się w naszej szkole próbne ćwiczenia ewakuacyjne. Tym razem scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację z budynku szkolnego, zagrożonego, np. wybuchem pożaru, w czasie przerwy międzylekcyjnej, a nie jak do tej pory w trakcie trwania lekcji. Uczniowie i pracownicy szkoły musieli zmierzyć się z tym zadaniem pierwszy raz po kilku latach przerwy związanej z pandemią, co stanowiło dodatkową trudność. Mimo tego, choć trzeba przyznać, że po małym zamieszaniu, prawie wszyscy wywiązali się z tego zadania zadowalająco.

Krzysztof Belczyk

Comments are closed.