browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Próbna ewakuacja

Posted by on 15 października 2017

3 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

 Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie praktycznie zastosowanych procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru w szkole lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.

W godzinach porannych, po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy nauczyciele wraz z uczniami, zachowując odpowiednie zasady ostrożności, przedostali się drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce przed budynek szkoły, gdzie złożyli meldunek pani dyrektor. Po sprawnie przeprowadzonej kontroli budynku przez OSP z Jasionki, przekazano informację o stanie ewakuacji pani dyrektor, która następnie odwołała alarm i oznajmiła wszystkim, że na szczęście były to tylko ćwiczenia.

 Trzeba dodać, że ewakuacja przebiegała dynamicznie i bez paniki.  

 Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Galeria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Comments are closed.