browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Miniprojekt – doświadczenia fizyczne

Posted by on 6 marca 2024

Podróż łodzią podwodną z peryskopem,  magiczne unoszenie piłeczki bez wykorzystania dłoni, zaćmienie Słońca, ciecz  nieniutonowska, zniszczenie mostu przez żołnierzy, utrzymanie widelca i łyżki na zapałce – te wszystkie naukowe atrakcje zapewnili uczniowie klasy 8, którzy w ramach miniprojektu realizowanego na lekcji fizyki przygotowali i przedstawili dla młodszych kolegów w szkole.

Ewa Piróg

Comments are closed.