browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podsumowanie projektu ,,Młodzi w akcji + „

Posted by on 13 czerwca 2022

W okresie od września do marca bieżącego roku szkolnego uczniowie kl VIII podjęli szereg działań w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Młodzi w akcji +” koordynowanego przez CEO w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w poznawaniu zakresu działań organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej miejscowości. Aktywnie angażowali się we wszystkie akcje charytatywne organizowane przez naszą szkołę ( ,, Pomoc dla Krzysia” , ,, Szlachetna paczka”, ,,Pomoc dla dzieci z Ukrainy”) .

Jednym z kolejnych założeń projektu było zainteresowanie się i niesienie pomocy osobom starszym i schorowanym . Dlatego uczniowie, pamiętając o seniorach, wzięli udział w akcji ,,Razem na święta” oraz przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz krośnieńskiego hospicjum ,,Pola Nadziei „.

Trzy osoby będące liderami zespołu przeszli indywidualny kurs, wypełniając poszczególne zadania różnorakich modułów oraz uczestnicząc w warsztatach i wykładach przeprowadzonych na platformie CEO. Były to uczennice: Martyna Jakieła, Anna Kowalewska i Roksana Kielar. Wszystkie otrzymały stosowne dyplomy, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację projektu.

Mamy nadzieję, że projekt nauczył młodych ludzi jak zaplanować i przeprowadzić działanie na rzecz swojej klasy, szkoły lub społeczności lokalnej oraz pomógł nabyć pewne doświadczenie, które może być wykorzystane w przyszłości.

Dyplomy

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.