browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Po raz drugi w Zręcinie

Posted by on 17 marca 2023

10 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Zręcinie odbyła się II edycja Wojewódzkiego Konkursu IGNACY ŁUKASIEWICZ – POLSKI PROMETEUSZ, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat życia, pracy i osiągnięć twórcy przemysłu naftowego oraz uświadomienie roli, jaką odegrał w dziejach naszego regionu i historii Polski.

            Wśród 22 szkół naszą reprezentowali Magdalena Kowalewska, Magdalena Jastrzębska i Filip Niziołek, którzy stanęli  przed trudnym zadaniem rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę na temat życia i działalności Ignacego Łukasiewicza. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy konkursu udali się na pobliski cmentarz, aby złożyć kwiaty na mogile Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów. Następnie wysłuchali koncertu organowego w  Kościele Parafialnym w Zręcinie a także zwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

            Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty konkurs Ignacy Łukasiewicz – polski Prometeusz został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplom oraz nagrodę rzeczową – książkę „Płomień Łukasiewicza”.

Gratulujemy życząc dalszych sukcesów!

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.