browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ogólnopolski konkurs o parkach krajobrazowych

Posted by on 8 czerwca 2022

Uczniowie naszej szkoły, Zuzanna Nowak, Marek Leśniak i Jakub Parylak, zdobyli 5 miejsce w Polsce w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski  pod hasłem „O wodzie w przyrodzie”.

7 czerwca 2022 r. w Kobylnicy k. Poznania odbył się ostatni etap  konkursu i nasza drużyna uplasowała się na 5 miejscu w Polsce.

W pięcioetapowym konkursie uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt ochronionych i pospolitych. Ponadto rozwiązywali test wiedzy obejmujący wiadomości  z zakresu przyrody, biologii, geografii, ochrony środowiska, ekologii oraz obszarów wodnych. Wykazali się  także znajomością 16 wybranych parków krajobrazowych w Polsce. Dodatkowym, a zarówno nowym zagadnieniem była gra terenowa.

Nasi uczniowie osiągnęli wielki sukces, a stało się to możliwe tylko dzięki systematycznej pracy i współpracy wspaniałej trójki młodych przyrodników, którzy przez kilka miesięcy wytrwale dążyli do pogłębiania swojej wiedzy o otaczającym świecie i pięknie polskiej przyrody. Czas poświęcony na naukę przyniósł pozytywny wynik.

Gratujemy Zuzi, Kubie i Markowi osiągnięć!

Danuta Patlewicz

Galeria

Comments are closed.