browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Naucz mnie miłości krzyża”

Posted by on 15 kwietnia 2017

Naucz mnie miłości krzyża
Naucz mnie miłości krzyża
Wciąż umierać razem z Tobą – Baranku
Naucz mnie miłości krzyża
Naucz mnie miłości krzyża
We krwi Twojej płukać szaty – Baranku

Spójrz Panie na słabe serce moje
Które pragnie rozdawać Twą miłość
Nie tylko przyjaciołom, a nade wszystko wrogom
Ty ukryty w mym wnętrzu kochaj

Pełen miłości patrzysz z drzewa krzyża
Rozciągając szeroko ramiona
Niech każde cierpienie przybliża mnie do Ciebie
Naucz mnie ofiary Baranku milczący

         12 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali misterium wielkopostne pt.”Naucz mnie miłości krzyża”. Młodzi aktorzy swoją grą pokazali, że potrafią podjąć tak trudny temat – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz przekazać go w sposób przystępny dla wszystkich. Swoim zaangażowaniem i dużą troską o wierne przedstawienie scen ewangelicznych wprowadzili całą społeczność w największe tajemnice naszej wiary. Wymownej całości apelu dopełniły pieśni religijne.

        Po występie wykonawcy złożyli wszystkim świąteczne życzenia, a na ręce pani dyrektor przekazali koszyk z pisankami. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała dzieciom i ich opiekunom za piękne przedstawienie.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Comments are closed.