browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Posted by on 9 marca 2022

W dniu 1 marca jak co roku nasza szkoła upamiętniła dzień poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Klasy V- VIII wzięły udział w prelekcji słowno- filmowej poświęconej bohaterom walczącym w tzw. podziemiu antykomunistycznym.

Uczniowie dowiedzieli się, że 1 marca obchodzimy to Święto, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji ,,Wolność i Niezawisłość‘’, które jest pierwszym tej rangi uhonorowaniem żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W czasie prelekcji uczniowie jako przykład poznali sylwetki czterech bohaterów:

Łukasza Cieplińskiego

Danuty Siedzikównej ,,Inki’’

Rotmistrza Witolda Pileckiego

Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki ‘’

Tegoroczne obchody tego Święta zbiegły się z atakiem Rosji na wolność i niezależność państwa ukraińskiego. Dlatego przedstawiając cele i motywy walki Żołnierzy Wyklętych można było odnieść się poprzez analogię do dzisiejszych bohaterów ukraińskich broniących swojej niezależności od Rosji.

Niech przesłaniem tegorocznych obchodów będzie ,,Razem z Ukrainą’’ i pomagajmy jak umiemy, patrząc na postacie naszych bohaterów mamy swoje Wzory do naśladowania.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.