browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Posted by on 6 marca 2023

W środę 1 marca 2023 nasza szkoła uczciła pamięć bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Grupa uczniów z kl. VIII działająca w ramach projektu ,,Szkoła Pamięta” przygotowała prelekcję pt. ,,Poznajemy, pamiętamy’’ i przedstawiła uczniom z klas VI-VIII.

Głównym celem prelekcji było zaprezentowanie sylwetek osób z IV Zarządu Głównego WiN, śmierć których w dniu 1 marca 1951 roku stała się inspiracją do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

W prezentacji uczniowie przedstawili biografię pułkownika Łukasza Cieplińskiego, a szczególnie jego działalność w ramach WiN –u .

Uczniowie z uwagą i ze wzruszeniem wysłuchali opowiadania pana Franciszka Batorego, który w wywiadzie nagranym przez TVP Rzeszów opowiedział o losach swojego brata Józefa Batorego- zamordowanego w dniu 1 marca 1951 roku wraz z Łukaszem Cieplińskim , Adamem Lazarowiczem, Mieczysławem Kawalecem, Józefem Rzepką, Franciszek Błażejem i Karolem Chmielem.

Słuchacze byli bardzo zaskoczeni, że pan Franciszek mając 93 lata w tak dokładny i precyzyjny sposób potrafił przekazać informacje o swoim bracie, szczególnie te z przebiegu bestialskiego procesu i wydarzeń z roku 1951.

Mamy nadzieję, że tak żywa i realna historia na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów i chętnie w przyszłości będą brać udział w podobnych prelekcjach.

Małgorzata Kowalewska

Comments are closed.