browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SP w Jasionce na r.sz. 2024/2025

Posted by on 18 marca 2024

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Mariola Szyszlak – przewodnicząca,

Renata Kuffner – członek,
Arleta Gwizdak – członek,

informuje, iż po weryfikacji wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jasionce zakwalifikowano następujące dzieci:

Imię i nazwisko kandydataIlość uzyskanych punktów
1. Baran Agnieszka15
2. Bień Gaja5
3. Gazda Gabriel5
4. Jakieła Mikołaj5
5. Kotłowska Lena20
6. Misiak Kacper15
7. Oleksów Julia20
8. Parylak Hubert5
9. Parylak Zofia20
10.Pawlina Maja10
11. Sieniawska Nadia10
12. Sobczak Lena15
13. Stanisz Szymon5
14. Stanisz Tobiasz5
15. Stawiarska Zuzanna10
16. Szczurek Jan10
17. Szczurek Nela10
18. Szyszlak Blanka5
19. Śliwa Milena5
20. Śliwa Patryk5
21. Turek Nikodem5
22. Welcer Julia15

Jednocześnie informujemy, że w dniach 19.03-26.03.2024 należy w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzić wolę przyjęcia kandydata (oświadczenia dostępne u p. Marioli Szyszlak). Brak podpisania w/w dokumentu będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jasionce.

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej 27.03.2024.

Comments are closed.