browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

LEKCJE PIERWSZEJ POMOCY

Posted by on 7 grudnia 2014

2 grudnia 2014 w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej przez studentkę ratownictwa medycznego oraz absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy działają w ramach wolontariatu studenckiego „Projektor”. Zajęcia były zorganizowane w klasach IV-VI i I-III gimnazjum. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak ważne jest niesienie pomocy osobom potrzebującym w chwilach zagrożenia życia, bądź zdrowia   i promowanie zdrowia własnego.

Uczniowie podczas lekcji zdobywali wiedzę i umiejętności z ratownictwa medycznego, tj. RKO – resuscytacji krążeniowo-oddechowej (prowadzenie masażu serca oraz   oddechu   zastępczego), nagłego zatrzymania krążenia, badania tętna i oddechu u osób nieprzytomnych, zastosowania i znaczenia pozycji bocznej   bezpiecznej, zapoznanie ze schematem postępowania na miejscu zdarzenia oraz umiejętności wzywania służb ratunkowych. Ponadto uczniowie mieli możliwość sprawdzenia jak działa defibrylator. Po wysłuchaniu wykładu na temat pierwszej pomocy przedmedycznej wychowankowie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, a także próbowali wdrażać odpowiednie postępowanie w chwili zagrożenia życia lub zdrowia osób poszkodowanych.

Comments are closed.