browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI”

Posted by on 14 lutego 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krośnie zaprasza uczniów do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa- klasy I-III

II grupa – klasy IV-VIII

Warunki udziału w konkursie:

  1. Temat: Pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
  2. Format A-3, technika dowolna.
  3. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę.
  4. Pracę należy na odwrocie podpisać–imię, nazwisko, klasa.
  5. Pracy nie należy zginać.
  6. Termin- do 5 marca 2021r.
  7. Prace wraz z załącznikami podpisanymi przez rodziców należy składać w szkole: klasy I-III u wychowawców, klasy IV-VIII mogą podać przez uczniów klas młodszych lub codziennie w szkole przez Panie sprzątające do godz. 15.00
  8. WAŻNE: W bieżącym roku etap wojewódzki poprzedzony jest etapem regionalnym, a ten z kolei etapem szkolnym ”Aktywni w życiu szkoły”.
  9. UWAGA: załączniki nr 2, 3 i 4 można odebrać w szkole lub pobrać ze strony:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/XIkp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf

Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Danuta Patlewicz

Comments are closed.