browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym

Posted by on 2 maja 2020

Od 6 maja 2020 najmłodsi uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość powrotu do oddziału przedszkolnego, w pierwszej kolejności te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad nimi w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez oddział przedszkolny, proszeni są o poinformowanie o tym telefonicznie dyrektora szkoły (tel. 13 43 30 095 lub 727 775 785) do 4 maja do godziny 15:00.
Zasady korzystania z opieki w oddziale przedszkolnym oraz karta zgłoszeniowa zostanie przesłana rodzicom zgłaszającym dzieci do 5 maja 2020r.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Comments are closed.