browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

II miejsce w konkursie wojewódzkim

Posted by on 13 czerwca 2024

29 maja 2024 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 – Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle odbył się III WOJEWÓDZKI  KONKURS HISTORYCZNO-CHEMICZNY „Z IGNACYM ŁUKASIEWICZEM NA TY”.

W konkursie wzięło udział 11szkół podstawowych z województwa podkarpackiego, zainteresowanych  wiedzą z zakresu chemii oraz życiem Ignacego Łukasiewicza. Każda szkoła reprezentowana była przez trzyosobowe zespoły, które rozwiązywały test historyczno-chemiczny. Czas przeznaczony na jego wykonanie wynosił 50 minut.Laureatami zostali członkowie trzech zespołów z najwyższą ilością zdobytych punktów.

Naszą szkołę godnie reprezentował zespół w składzie:

1. Magdalena Kowalewska -kl.7

2. Filip Niziołek – kl.7

3. Jakub Parylak – kl.8

Po skończonej pracy uczestniczący w konkursie uczniowie obejrzeli film o Ignacym Łukasiewiczu oraz wysłuchali prelekcji przedstawiciela Firmy – ExaloDrilling S.A. Grupa ORLEN – pana Sebastiana Wiatra – jako przewodniczącego jury i górnika-wiertnika. Przybliżył on informacje dotyczące wydobycia ropy naftowej i zaprezentował kilka jej próbek. Zapoznał również uczestników konkursu z elementami stroju górniczego, w którym przybył na konkurs. Na koniec ogłoszono wyniki.

ZDOBYLIŚMY II MIEJSCE!!!

Gratulujemy laureatom!

Justyna Jabłecka-Mrozek

Comments are closed.