browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/19

Posted by on 19 listopada 2018
Ewa Piróg dyrektor, matematyka, fizyka
Dorota Lenkiewicz język polski, biblioteka
Danuta Patlewicz przyroda, biologia, plastyka, muzyka, logopedia
Anna Sygnarska język polski, biblioteka
Justyna Jabłecka Mrozek chemia
Kazimierz Belcik fizyka, informatyka, technika
Małgorzata Kowalewska historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Łukasz Tłuściak wychowanie fizyczne
Ewa Rędowicz język angielski
Jadwiga Zator język niemiecki, pedagog
Jerzy Jakieła matematyka
Bożena Szydło wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna
Renata Kuffner edukacja wczesnoszkolna
Beata Stepek edukacja wczesnoszkolna
Bogumiła Stojak edukacja wczesnoszkolna
Ks. Piotr Wojnar religia

Comments are closed.