browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

Posted by on 25 września 2017

 

 

Danuta Ciuła dyrektor, matematyka
Jerzy Jakieła matematyka
Dorota Lenkiewicz język polski, biblioteka
Danuta Patlewicz przyroda, plastyka, muzyka, logopedia
Anna Sygnarska język polski, biblioteka
Justyna Jabłecka Mrozek chemia
Kazimierz Belcik fizyka, informatyka, technika
Anna Filar biologia
Małgorzata Kowalewska historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Łukasz Tłuściak wychowanie fizyczne
Ewa Rędowicz język angielski
Dominika Aszklar język angielski
Jadwiga Zator język niemiecki, pedagog
Ks. Piotr Wojnar religia
Bożena Szydło wychowanie do życia w rodzinie, nauczanie początkowe
Renata Kuffner nauczanie początkowe
Beata Stepek nauczanie początkowe
Bogumiła Stojak nauczanie początkowe

Comments are closed.