browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „Święty Jan Paweł II we wspomnieniach dorosłych i w wyobraźni dzieci”

Posted by on 25 lutego 2020
  1. Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej w Dukli zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym.
  2. Głównym  celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci św. Jana Pawła II poprzez integrację z osobami dorosłymi, które pamiętają Postać Wielkiego Świętego Papieża Jana Pawła II.
  3. Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice.
  4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w kategorii: kl. I- III i kl. IV-VIII.
  5. Prace należy składać do 25 marca 2020 r. u nauczyciela plastyki (D. Patlewicz). Zgody RODO są do odebrania również u nauczyciela.
  6. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa.
  7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Gminy Dukla.
  8. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, dla uczestników – pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

Comments are closed.