browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Fizyka kluczem do zrozumienia świata”

Posted by on 28 października 2021

26 i 27 października 2021r uczniowie Naszej Szkoły brali udział w pokazach popularnonaukowych „Fascynująca Fizyka” organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Galeria

Comments are closed.