browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Posted by on 25 kwietnia 2015

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2015 roku w całym kraju, w tym również w naszej szkole, odbył się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich. W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, w drugim z fizyki, biologii, chemii i geografii oraz matematyki. W trzecim dniu odbył się egzamin z języka obcego nowożytnego (język niemiecki, język angielski).

Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi procedurami. Wszyscy uczniowie zgłoszeni do egzaminu byli obecni i wzięli w nim udział.

Dla gimnazjalistów był to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole. Jest to również przepustka do kolejnego etapu kształcenia.

Wprawdzie wyniki egzaminu gimnazjalnego wcale nie decydują o ukończeniu szkoły, jednak mają ogromny wpływ na przyszłość dziecka, bo zdobyte punkty liczą się przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszyscy czekamy na wyniki!

Comments are closed.